Addippadai Ilakkanam (For 6th, 7th & 8th Standards)

20.00

Number of Pages :52
Product Code :606
ISBN Number :81-87130-83-0

6, 7, 8 வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சில அடிப்படை இலக்கண விதிமுறைகளை வினா-விடைவடிவில் பிரத்தியேகமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Categories: ,

Product Description

6, 7, 8 வகுப்பு மாணவர்களுக்கான சில அடிப்படை இலக்கண விதிமுறைகளை வினா-விடைவடிவில் பிரத்தியேகமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.


Tamil Panchangam